Üçüncü Yer

Misafir Sanatçı Sergisi #1

“Üçüncü Yer” başlıklı Misafir Sanatçı Sergisi #1, Tyler Thacker (d. 1984, ABD) ve Erin Wolf Mommsen’in (d. 1996, Dominik Cumhuriyeti) biyotaklit temasından yola çıkan çalışmalarını müzenin zemin katındaki interaktif alanda bir araya getiriyor. Bu grup sergisi, Eskişehir’de üç ay kalan sanatçıların bu zaman diliminde söz konusu tema üzerindeki uğraşlarını izleyiciyle buluşturacak.

Sanatçıların bir stüdyo alanını paylaşarak ürettiği tablolar ve yerleştirmeler, daha önce hiç görmedikleri bir yerde ikamet ettikleri andaki duruşlarını ortaya koyuyor. Sergi, mekân ile mekân olmayan ve ödev ile deney arasında bir diyalektik öneriyor, ama daha da önemlisi, ortak bir temayı ele alan sanatçılar ile daha önce hiç bilmedikleri bir çevre arasındaki çatallanmayı gösteriyor.

Thacker ile Mommsen’in çalışmaları arasındaki sınır bölgesi, bireysel ve ortak çalışmaların keşfiyle gelen, müşterek bir uyum deneyimine aittir. Thacker konusuna su ve ateş gibi doğanın hem yok edici hem de yenileyici erk taşıyan temel güçleri aracılığıyla yaklaşıyor. Mommsen’ın üretimi ise daha içkin ve duygusal bir bakış açısı geliştirirken mekânla doğrudan bağlantılı −mekân içinde− törensel bir yuva inşası olarak ortaya çıkıyor. İlk kez sergilenecek olan bu yapıtlar sanatçıların son dönemdeki çalışmaları sırasında keşfettikleri yöntemleri de yansıtıyor.

Sergi 4 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında görülebilir.

İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

OMM - Odunpazarı Modern Müze’nin ziyarete açık olduğu gün ve saatleri buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.